Евгения Ангелова

Дата на раждане:
06 юли 1982

Евгения Ангелова е родена в Хасково. Дипломиран икономист  в САЩ и Великобритания. Магистър финанси и маркетинг. Депутат в 43 НС. Член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по бюджет и финанси. Работила е като ръководител проекти в строителството в търговски компании в САЩ. Заместник-председател на Общински съвет – Хасково до избирането й за народен представител.


Владее английски и френски език. Евгения Ангелова е омъжена, с едно дете.