Галя Енева Захариева

Дата на раждане:
16 юни 1971

Образование: Висше


2015 - 2016г. – Тракийски университет,  висше образование магистър , специалност Мениджмънт на социални и педагогически организации.


1994 - 1998г. – ПУ „ Св. П. Хилендарски”, висше образование бакалавър, специалност Българска филология.


1990 - 1994г. – ПУИ „ Л. Каравелов”, Кърджали, специалност Учител по български език и литература, френски език и музика.


1989г. - Средно общообразователно училище „ Христо Ботев”, гр. Нова Загора, средно образование.


Професионален опит:


От 2013 г. до 2017 г.  – Народно събрание, Народен представител в 42  и 43 НС


От 2007 г. до 2013 г. - Община Нова Загора, Заместник кмет


От 1997 г. до 2007 г.  - СОУ „Христо Ботев” гр. Нова Загора Учител по български език и литература


От 1994г. до 1997 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Млекарево, общ. Нова Загора, Учител по френски език и музика