Галя Стоянова Желязкова
Член на Контролна комисия на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
18 май 1988

Професионален опит:
Учредител на ПП ГЕРБ от 2006 г.;
Член на НИС на МГЕРБ от 2008 г.\ Организационен секретар на НИС на МГЕРБ от 2014 г.;
Общински съветник, Общински съвет град Бургас в периода 2011- 2017 г.;
Народен представител в 44-о Народно Събрание на Р. България ; 


Образование:
Магистър по Международен бизнес и мениджмънт в Стопанска академия „Д.А. Ценов” , Свищов, България;
Бакалавър по Бизнес администрация в Бургаски Свободен Университет, Бургас, България.