Галя Стоянова Василева

Дата на раждане:
18 май 1988

Образование: магистър по международен бизнес и мениджмънт от  Стопанска академия „Д.А. Ценов”, Свищов и бакалавър по бизнес администрация от Бургаски Свободен Университет.


 


Професионален опит: Работила е като специалист качество в голяма строителна компания, била е координатор на Интегрираната система за управление на качеството, ЗБР и ОС Бургас.


Галя Василева е била два мандата общински съветник в Общински съвет – Бургас.