Галя Василева

Дата на раждане:
18 май 1988

Има магистърска степен по Международен бизнес и мениджмънт в  Стопанска академия „Д.А. Ценов” , Свищов, България


Бакалавър е по  Бизнес администрация в Бургаски Свободен Университет, Бургас, България.


Професия:  Мениджър


Позиция: Координатор системи за управление в строителен холдинг, Общински съветник, Общински съвет град Бургас от 2011 г.


Член на ПП ГЕРБ от 2006 г.


Член на НИС на МГЕРБ от 2008 г.