Георги Тенев Станков

Дата на раждане:
04 май 1964

Д-р Георги Станков  на 53 години, роден е в Харманли .


Д-р Станков е магистър по ветеринарна медицина. Работи в системата в Хасковска област от 1989 г. до днес. Бил е главен ветеринарен лекар РВЛ в Любимец, Директор на РВМС Хасково, от  2015 година е  директор на ОДБХ Хасково.