Георги Запрев Динев

Дата на раждане:
29 юли 1975

Образование: магистър „Предприемачество и мениджмънт”, Технически университет - Габрово


Професия: икономист


Професионален опит: председател на ОбС-Петрич 2015-2017 г.