Инж. Дилян Станимиров Димитров

Дата на раждане:
22 юли 1969

Образование: строителен инженер


Професионален опит: Кмет на община Георги Дамяново от 2007г. до 2015г.


Началник група Държавен противопожарен контрол. Зам.началник регионално звено - пожарна и обществена безопасност-организатор, ръководител и контрол. Държавен противопожарен контрол на пожарна безопасност в област Монтана.