Инж. Клавдия Григорова – Ганчева

Дата на раждане:
12 май 1970

Образование: машинен инженер


Професионален опит: Народен представител в 43-то НС. Секретар на община Горна Оряховица.