Йорданка Фандъкова
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ

Дата на раждане:
12 април 1962

Трудов стаж:

от 1985 – 1995 г.     учител в 73 СОУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" – София.

от 1998 – 2005 г.     директор на 73 СОУ с преподаване на чужди езици "Владислав Граматик" – София;

от 2005 – 2009 г.     заместник-кмет в Столичната община по образование, култура, спорт и превенции на зависимости;

2009 г.      депутат в 41-то Народно събрание;

2009 г.      министър на образованието, младежта и науката;

от 23.11.2009 г.     кмет на Столичната община.


Образование:

35-та руска езикова гимназия - София,

СУ "Св. Климент Охридски" - специалност - руска филология

Английски език , Руски език


Допълнителна информация:

Институт "А. С. Пушкин" в Москва-учител II-ри клас квалификация;

Бизнес – администрация;

Програма на МОН и Френския културен институт-директор – обучител;

Мениджмънт в образованието по проект на МОН, Гьоте институт и Културконтакт – Австрия;

Българско училище за политики.

"Индекс за приобщаване" - за работа с деца с увреждания.

"Демократично училище" на Гьоте Институт-София и бюро за образователни проекти k.education на правителствената агенция КултурКонтакт - Австрия по поръчение на МОН - Република България.