Ирена Любенова Соколова
Член на Контролна комисия на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
24 януари 1971

.