Иван Николов Миховски

Дата на раждане:
20 юни 1980

Висше образование - инженер Компютърни системи и технологии


Професия - инженер


Професионален опит - в частния бизнес, народен представител н 43 НС, преди това общински съветник от ГЕРБ в Троян