Кирил Боянов Калфин

Дата на раждане:
14 декември 1952

Образование: Висше юридическо - право, Софийски университет "Климент Охридски"


Професионален опит: Народен представител в 41-во, 42-ро и 43-то Народно събрание. Началник на ТМУ – Митница Кюстендил. Председател на Районен съд - Кюстендил. Нотариус в Районен съд - Кюстендил, след което Младши съдия в Окръжен съд - Кюстендил. Съдия в Районен съд - Кюстендил. Адвокат от 1992 до 1997 г.