Красен Георгиев Кръстев

Дата на раждане:
19 ноември 1974

Образование: Завършил Икономически Университет в гр. Варна, магистър по „Мениджмънт на бизнес организациите“ и „Икономика на Здравеопазването“ от СА „Д. Ценов“ - Свищов.
Професионална дейност: Заместник-директор на РЗОК – Враца в периода 2010 – 2014, изпълнявал е длъжността главен счетоводител в Областна администрация – Враца. Два последователни мандата е общински съветник в Общински съвет – Бяла Слатина.
Народен представител в 43-то Народно събрание.