Красен Кръстев

Дата на раждане:
19 ноември 1974

Висшето си образование е завършил в Икономически Университет в град Варна, магистър по „Мениджмънт на бизнес организациите“ и „Икономика на Здравеопазването“ от СА „Д. Ценов“ - Свищов. Заместник-директор на РЗОК – Враца в периода 2010–2014 г., изпълнявал е длъжността главен счетоводител в Областна администрация – Враца. Два последователни мандата е общински съветник в Общински съвет – Бяла Слатина.
Народен представител в 43-то и 44-то Народно събрание. Член на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика и туризъм. Семеен, с едно дете.