Красимир Любомиров Велчев

Приемни дни.

Дата на раждане: 06.01.1951г.
Професия: Инженер
Народен представител в 42-вото Народно събрание.