Мария Илиева

Дата на раждане:
05 януари 1973

Образование: Икономист


Професионален опит: Директор на Дирекция „Вътрешен одит” към Министерство на енергетиката, заместник-изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“, работила в НОИ, Комисията по финансов надзор и Сметната палата.