Мария Щерева Белова

Дата на раждане:
03 април 2017

Дата на раждане: 25.04.1980 Г. Професия: Юрист Адвокат. Заместник-председател на сдружение с нестопанска цел. Експерт разработване и управление на европейски проекти.