Мартин Харизанов

Дата на раждане:
05 февруари 1990

Мартин Николаев Харизанов е предприемач, председател е на Алумни клуб „Финанси 2013“ за Северозападна България на Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов. Завършил е със степен „Магистър“ Стопанска академия „Д. А Ценов“ – Свищов в специалности „Финансов мениджмънт“ и „Финансово управление на публичния сектор“. Доктор на икономическите науки с тема на дисертация „Финансово осигуряване за развитието на Северозападния район и планиране“.


Има професионален опит в банкови институции и частни компании. Председател на сдружение „Врачанофили“ и член на УС на Сдружение „Благотворни приятели“.


Активен общественик, който участва и подпомага редица благотворителни инициативи и работи за развитието на младите хора в Северозападна България.