Михаела Крумова
Член на Контролна комисия на ПП ГЕРБ

Дата на раждане:
08 септември 1974

Има магистърска степен по право от ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Професионален опит: Адвокат в Адвокатска колегия – Кюстендил. Юрист с 20-годишен стаж в сферата на гражданското и търговското право.