Михаил Петков Илиев

Дата на раждане:
07 февруари 1955

Образование:  • 1986  – 1990  - Докторантура по конкурс на ТУ-София в МИИСП – Москва – доктор

  • 2016 - Научна степен „Доктор на науките“


Трудов стаж:


Заместник-ректор по учебната работа на Русенски университет
Декан на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“
5 мандата член на ФС на факултет ЕЕА,
3 мандата член на АС на РУ