Милена Дамянова

Дата на раждане:
02 август 1976

Образование: филолог


Професионален опит: Заместник-министър в Министерство на образованието младежта и науката (2010-2013г.),представител на България в Международното бюро по образование на ЮНЕСКО. Председател на Комисията по образование в 43-то Народно събрание.