Николай Стойнев

Дата на раждане:
06 декември 1969

Професия: икономист


 


Позиция: Заместник- председател на Столичен общински съвет.


Председател  на  комисията  по стопанска политика и общинска собственост.


Член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.


Член на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация.


Представител на Столична община в Общото събрание на Общинска банка АД


Член на Консултативния съвет по бизнес и финанси към Кмета на Столична община


 


Член на ПП ГЕРБ от 2007 г.


 


Магистър Икономист