Пенчо Малинов

Дата на раждане:
27 март 1987

Има магистърска степен Финансов мениджмънт” от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"


Професия:  Финансист


Позиция: Общински съветник в община Пловдив


Член на ПП ГЕРБ от 2007 г.