Пламен Тачев Петров

Дата на раждане:
29 март 1964

Професия: Инженер


Висше образование – магистър по “Пожарна безопасност”, Висш институт на МВР


Народен представител в 41-вото,  42-рото, 43-то Народно събрание


Общински ръководител на ГЕРБ-Червен бряг