Радослава Пламен Чеканска

Дата на раждане:
28 януари 1973

Дата и място на раждане: 28.01.1973 г. в град Дупница.


Образование: Завършила е Югозападен университет „Неофит Рилски“,  град Благоевград през 1996 г. със специалност „Математика и учител по математика“, образователна степен - магистър.


През 2000 г. завършва Технически университет - София със специалност „Информатика и информационни технологии“.


През 2005 г. придобива квалификация „Старши инструктор за придобиване на базисни и специфични компютърни умения“ към БАН - Институт по математика и информатика.


Владее английски и руски език.Професионален опит:


Заместник областен управител на Областна администрация Кюстендил (април 2012 – юли 2013 г., декември 2014 – февруари 2017 г. и от май 2017 г. до януари 2018 г.)


Старши експерт по математика и информационни технологии в Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил.


Директор на Професионална гимназия по облекло и стопанско управление – град Дупница.


Преподавател по математика и информатика.


Към момента е общински координатор на Жени ГЕРБ – Дупница.