Радостин Радославов Танев

Дата на раждане:
22 юли 1985

Образование: Магистър по „Финансов мениджмънт” от Стопанска академия „Д. А. Ценов” в Свищов.


Професионална дейност: Занимава се с търговска дейност в областта на земеделието. Областен координатор на МГЕРБ – Стара Загора и общински съветник от ПП ГЕРБ. Танев е член на ПК по спорт и младежки дейности и ПК по земеделие, гори и опазване на околната среда. Бил е председател на Младежкия общински съвет, както и зам.-кмет на Млада Загора.