Станислав Иванов Попов

Дата на раждане:
21 декември 1980

Образование:


Автоматика, информационна и управляваща техника. Био и електро инженерство


Икономика и бизнес администрация. Икономика на туризма


 


Професионален опит:


 


2002 - 2012г.- Маркетинг и продажби – „ЛОТ“ АД, гр. София


2012 - 2013г - Маркетинг и продажби – „Търговска Асоциация“ ЕООД, гр. София


2013 - 2019 г - Собственик –  „Търговска Асоциация“ ЕООД, гр. София


2015 - 2019 г - Управител – „Търговска Асоциация“ ЕООД, гр. София