Станислава Красимирова Стоянова

Дата на раждане:
30 май 1985

Образование: Доктор по икономика


Професионален опит: Член на НИС на МГЕРБ. Главен асистент в Стопанската академия Свищов. Преподавател. Член на Съюза на учените в България и на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление на индустрията.