Светлана Ангелова Найденова

Дата на раждане:
09 юни 1969

Образование: Висше, Магистър по финанси, ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий» гр. Велико Търново, магистър Административен и здравен мениджмънт Социални дейности, магистър по психология


Професия: Финансист


Професионален опит: над 20 години в социалната сфера,


инспектор в Национална служба за социално подпомагане, директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе