Таня Тодорова Петрова

Дата на раждане:
07 април 1961

Магистър „Математика”, СУ „Св. Климент Охридски”


 


Магистър „Психология”, ВСУ „Черноризец Храбър”


 


Специализация „Икономика и управление на образованието”, УНССПрофесия:
Математик


Професионален опит:


Гимназиален учител


Директор на ОУ „П. Р. Славейков” – гр. Варна


Удостоена е с Награда Варна за директор и Награда Варна за училище


Носител е на почетно отличие „Неофит Рилски” на МОН


Притежава първа професионално-квалификационна степен