Теодора Георгиева

Дата на раждане:
10 октомври 1978

Образование: икономист


Професионален опит: Народен представител в 41вото, 42 –то и 43-то Народно събрание. Член в Комисия по икономическа политика и туризъм, Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.