Валентин Николов

Дата на раждане:
09 август 1971

Образование: инженер


Професионален опит: Народен представител в 41-то и 43-то Народно събрание. Заместник- министър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с ресор енергетика в кабинета „Борисов 1“. Изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“, председател на борда на БЕХ ЕАД.