Васил Цветков Цветков

Дата на раждане:
24 юни 1986

Образование:  Висше
Магистър: Строителен инженер - геодезист в Университетът по архитектура, строителство и геодезия , гр. София;
Професионална дейност: Оценител на недвижими имоти в Камара на независимите оценители в България;
От 2007 г. до 2015 г. общински съветник в Общински съвет - Елин Пелин;
От 2010 г. до момента Управител на частна фирма;
Областен координатор на МГЕРБ-София област