Венка Константинова Стоянова

Дата на раждане:
31 юли 1956

Професия: Лекар


Народен представител в 43-то Народно събрание. Общински съветник в Общински съвет-Търговище. Директор на Регионална здравна инспекция. Директор на Регионален център по здравеопазване.


Образование: Завършва медицина във ВМИ-Варна. Придобити специалности по „Социална медицина" и „Хигиена на детско-юношеската възраст" . Преминава  курсове по „Разработване на стратегии и формиране на политики”;„Формиране на политики, стратегически маркетинг”; „Актуално състояние на институционалната система на ЕС”- ОПАК-ОП „Административен капацитет”; "Ефективно управление на хората в организацията"; "Основи на болничното управление"; "Здравна   политика,  икономика,   мениджмънт и  информатика в здравеопазването"; "Съвременни проблеми на здравния мениджмънт" и др.