Владимир Цветанов Тошев

Дата на раждане:
03 юни 1955

Инженер по радиоелектроника, радиолокация и радионавигация.


Завършил ВНВАУ „Г.Димитров” гр. Шумен и ВА „Г.С.Раковски” гр. София. Оперативен офицер от БА.


Народен представител в 41, 42 и 43-то Народно събрание.


Председател на ОбС – Видин в периода 2007 – 2009 г.


25 години стаж в Министерство на отбраната, полковник от Българската армия.