Владислав Тошков Николов

Дата на раждане:
29 декември 1973

Професия: Икономист


Висше образование, магистър по „Търговски бизнес и посредничество“, Стопанска академия- Свищов


Областен координатор на  ГЕРБ-Плевен;


Директор на дирекция  „Инспекцията по труда“ – Плевен


Народен представител в 42-рото и 43-то Народно събрание