Юлиян Михайлов Папашимов

Дата на раждане:
28 август 1957

Професия: Лекар по дентална медицина


Индивидуална стоматологична практика в Ямбол и Елхово.


Общински съветник от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Ямбол.