Зафир Зарков
Организационен секретар

Дата на раждане:
13 април 1975

Професия: Икономист


Позиция: Управител на „Инвестстрой Б“ ООД


Председател на одитния комитет на „ЦГМ“ЕАД


   • Има магистърска степен по специалности финанси и икономика на търговията от Стопанска академия „Д.А.Ценов“ гр.Свищов.  Регионални проекти финансирани от ЕС в ВСУ ”ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” гр.Варна.


   • Общински съветник в Столичен общински съвет  • Член на комисиите по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението и по инженерна инфраструктура и енергийно планиране;


 


От 2007 г. член на ПП ГЕРБ