01.10.2020

Декларация на ПГ на ПП ГЕРБ

Уважаема госпожо председател,

Уважаеми народни представители,

Днес отбелязваме Международния ден на възрастните хора. На нашите майки и бащи, баби и дядовци. Ден, на който трябва да отправим благодарността си към усилията и стремежа им да изградят не само личности от децата си, но и по-добра среда за живот за тях.

Скъпи майки и бащи, уважаеми пенсионери,

Използвам случая, за да изразя нашето уважение и преклонение пред вас, пред вашата мъдрост и несломим дух. Всички ние от тази трибуна осъзнаваме, че животът ви не е лек. Затова ПГ на ПП ГЕРБ полага максималния усилия за инициирането на законодателни промени, които да подобрят вашия живот. Искам да ви уверя, че наш основен приоритет е да повишим жизнения ви стандарт. Затова работим активно за повишаване на вашите доходи чрез осигуряване на по-голяма адекватност на пенсиите, подобряване на социалната сигурност и развитие на качествени услуги, които да ви осигурят възможност за пълноценно участие в обществения живот.

Развитието на едно общество се мери не само по икономическото развитие, но и по нивото на емпатия, взаимопомощ и по отношението към най-уязвимите групи в него. Ние от ПП ГЕРБ винаги сме слагали сред най-важните ни приоритети животът и здравето на българските пенсионери. Показвахме категорично нашата отговорност към тях в най-тежките времена на невиждана до момента пандемия и последвала икономическа криза. Като управляваща партия положихме много усилия и не допуснахме коварният вирус да се разпространи масово в социалните услуги за стари хора в страната.

Още в началото на извънредното положение бяха осигурени предпазни материали и дезинфектанти на над 7000 самотноживеещи възрастни в невъзможност да се самообслужват. Не прекъснахме нито за момент социалните плащания, като осигурихме зелени „коридори“ за получаване на пенсиите в пощенските клонове и възможност да бъдат разнасяни по къщите. Осигурихме те да бъдат приоритетно обслужвани в супермаркетите и аптеките в определени часове. Голяма част от възрастните хора се възползват от подкрепа с безплатен топъл обяд, социален патронаж и други услуги. Част от тези дейности продължават да се реализират и до края на годината. Общо 15 161 българи над 65г. и хора с увреждания ползват патронажна грижа, т.е. получават храна в дома си или здравно-социални услуги за по 2 ч. на ден. Други над 26 000 души, предимно пенсионери, също получават храна по програма "Топъл обяд". Раздават се и пакети с храни от първа необходимост.
Въпреки тежката икономическа ситуация, в която се намира света и респективно страната ни, спазихме обещанието си и увеличихме пенсиите с 6,7%, считано от 01.07.2020 г. Минималната пенсия стана 250 лв., а средната надхвърли 415 лв. През октомври, за трети пореден месец, всички около 2,1 млн. пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си. Тази подкрепа вероятно ще продължи. И това не е популизъм, а отношение и грижа в труден за всички ни момент. Такова отношение и грижа при други партии биха били само на думи, но при нас са облечени в действия. Предстои в тази зала да обсъждаме бюджетната рамка и финансовите ангажименти на държавата за следващата година. Трябва да се постараем да предложим максимално солидарен и справедлив модел за осъвременяване на пенсиите, така че да вдигнем доходите на българските пенсионери. 

Наред с това трябва да продължим да мотивираме и включваме хора над 50-годишна възраст в пазара на труда. Да черпим от техния опит и да ползваме техния потенциал, защото те могат да допринесат за развитието както на по-младите кадри, така и за бизнес средата у нас. Възрастта не е пречка, а по-скоро гаранция за професионализъм. И работодателите прекрасно знаят това. Последните данни сочат, че близо 70% от фирмите биха назначили човек с опит. Това е резултат от политиките, които ние като управляваща партия сме предприели за повишаване на качеството на живот на възрастните хора.

Предприехме и действия, с които предотвратихме отпадането на възрастни хора от правото на помощи за отопление заради това, че получават по-високи пенсии. Общият размер на помощта за петте месеца на настоящия отоплителен сезон се увеличи на 495,80 лв. През миналия отоплителен сезон близо 200 хиляди лица и семейства получиха достъп до енергийно подпомагане. Значителна част от тях са пенсионери с ниски доходи и самотноживеещи възрастни.
Наред с повишаването на доходите усилията ни са насочени към развитието на качествени и ефективни социални услуги в общността и в домашна среда, които имат ключова роля за подкрепа на възрастните и насърчаване на тяхното социално включване. Към момента работят над 700 социалните услуги, които могат да се ползват от възрастни хора. Тези услуги се финансират със средства от държавния бюджет.
Важен елемент от подкрепата за възрастните хора и хората с увреждания са социалните услуги в домашна среда като личен асистент, социален асистент, които осигуряват необходимата грижа, съобразена с индивидуалните потребности на нуждаещите се. 

Уважаеми народни представители,

Запазването на живота и здравето на възрастните хора и осигуряването на по-високо качество на живот изискват консенсус, диалог и воля. Не отричане на направеното. Затова на този ден, в който изразяваме още веднъж нашата благодарност и ангажимент, призоваваме за отговорност и заявяваме, че ще застанем срещу всеки, който би направил компромис с достойните старини на нашите майки и бащи.

< Назад