Плевен

Пламен Тачев Петров
Дата на раждане: 29 март 1964

Професия: Инженер
Висше образование – магистър по “Пожарна безопасност”, Висш институт на МВР
Народен представител в 41-ото,  42-ото, 43-ото, 44-ото, 45-ото, 48-ото Народно събрание.

Валери Пламенов Лачовски
Професия: Икономист

Емил Саркис Инджиян
Професия: Компютърен инженер

Илиян Данаилов Данов
Професия: Юрист

Рая Бисерова Драгоева
Професия: Икономист

Атанас Кръстев Върбанов
Професия: Машинен инженер

Валентин Венциславов Христов
Професия: Кардиолог

Владимир Ивов Георгиев
Професия: Земеделски производител

Дочко Димитров Дочев
Професия: Треньор

Ивайло Петров Минков
Професия: Икономист

Тони Николаев Доров
Професия: Коорпоративен мениджър

Кристиян Милков Георгиев
Професия: KYC финансов аналист

Ангел Тодоров Цанков
Професия: Социален работник

Цветелина Христова Савчева
Студент Стопанско управление

Ивайло Иванов Даков
Професия: ИТ специалист

Димитър Георгиев Георгиев
Професия: Икономист