Добрич

Деница Евгениева Сачева
Дата на раждане: 02 ноември 1973

По образование Деница Сачева е магистър по здравен мениджмънт от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас и магистър по връзки с обществеността от Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Притежава бакалавърска степен по социална педагогика от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

Деница Сачева започва кариерата си в Министерството на труда и социалната политика, където заема различни позиции – от специалист до ръководител сектор в Националния център за социално подпомагане. През 1999 г. заема длъжността началник на дирекция “Международно сътрудничество, европейска интеграция и проекти” в Националната здравноосигурителна каса. В периода 1999-2001 г. е началник на кабинета на министъра на здравеопазването, като отговоря за връзките с международните институции, Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската комисия. От 2016 г. до април 2017 г. е била заместник-министър на труда и социалната политика. В периода май 2017 – декември 2019 г. е заместник-министър на образованието и науката. Била е и министър на труда и социалната политика. Народен представител в в 45, 46, 47 и 48-ото Народно събрание.

Красимир Христов Николов
Професия: Информатика

Живко Николов Желязков
Професия: Педагог

Петър Стоянов Бончев
Магистър по финансов контрол и външен одит

Дочка Койчева Димитрова
Професия: Педагог

Венета  Иванова  Димитрова
Магистър право

Гергана Димитрова Добрева
Професия: Хореограф

Христо Петров Христов
Магистър по икономика

Радослав Добрев Йорданов
Професия: Икономист

Димитър Веселинов  Николов
Икономика на строителството и строително предприемачество