Смолян

Д-р Красимир Митков Събев  
Професия: Лекар
Дата на раждане:30 декември 1968

Д-р Красимир Събев е роден на 30 декември 1968 г. в Мадан. Магистър по анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт. Началник е на Отделението за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян. Три години е бил заместник- директор по медицинските дейности в областната болница. Бил е депутат в 44-ото, 47-ото и 48-ото Народно събрание. Представител на гражданската квота.

Недялко Живков Славов
Професия:  Икономист

Красимир Росенов Даскалов
Професия: Инженер

Васил Димов Седянков
Професия: Лесовъд

Д-р Нина Юлиянова Карова
Професия: Лекар

Иван Лазаров Кънев
Професия:  Икономист

Радослав Валентинов Филизов  
Професия: Инженер

Иван Димитров Стоев
Професия: Студент