17.02.2018

Джема Грозданова: Показахме, че постигането на общ подход в областта на външната политика и гарантирането на сигурността на ЕС е възможно

С приемането на заключителния документ на Интерпарламентарната конференция за Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана отправяме ясно послание като парламентаристи, че постигането на общ подход в областта на външната политика и гарантирането на сигурността на Съюза е възможно. Това заяви председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова.

Тя представи пред участниците изявлението, прието с консенсус от ръководителите на парламентарни делегации на комисиите по външна политика и по отбрана на държавите-членки на ЕС, на заключителната сесия на конференцията. Двудневният форум, на който домакини са Комисиите по външна политика и отбрана в 44-тото народно събрание, е второто събитие от парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Джема Грозданова отбеляза, че позициите, изразени в документа, засягат основните теми, обект на дебат по време на конференцията и очертават основните послания на парламентаристите за развитието на външна политика на ЕС. „Радвам се, че успяхме да постигнем консенсус по широк кръг от въпроси в областта на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС. Финалният документ, който приехме, обхваща прилагането на Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и сигурност и ускоряването на реформите в контекста на европейската перспектива на страните от Западните Балкани. В него е заложена и общата политика за сигурност и отбрана, политиките на ЕС в Черноморския регион и сътрудничество със страните от Източното партньорство, както и необходимостта от насърчаване на мирния процес в Средиземноморието“, изтъкна Джема Грозданова.

В приетия с консенсус заключителен документ ръководителите на парламентарните делегации на комисиите по външни работи и по отбрана на държавите-членки на ЕС и Комисията по външни работи на ЕП се обединяват около разбирането, че ЕС следва да поеме повече отговорност на международната сцена, да говори с един глас и да мобилизира ресурси в изпълнение на стратегическите си приоритети. Според Джема Грозданова дебатите, проведени в рамките на Интерпарламентарната конференция за Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана, символизират ключовата роля на националните парламенти при формулиране на приоритетите на външната политика на ЕС и следва да насърчат държавните ръководители на страните-членки за постигане на съгласие в тази област.

< Назад