25.03.2020

Общинските съветници от листата на ГЕРБ в Пазарджик ще проведат приемни за граждани по следния график:

Общински съветник

дата

час

1

инж.Евтим Янев

20.01.2020г

понеделник

17.00

2

инж.Иван Панайотов

27.01.2020

понеделник

17.00

3

Борис Димитров

29.01.2020г.

сряда

17.00

4

Илиян Вулянов

4.02.2020

вторник

17.00

5

Гинче караминова

12.02.2020

сряда

17.00

6

инж.Евтим Янев

17.02.2020

понеделник

17.00

7

Борис Димитров

26.02.2020

сряда

17.00

8

Найден Шопов

27.02.2020

четвъртък

13.00

9

Евтим Янев

16.03.2020

понеделник

17.00

10

Малина Златева

19.03.2020

четвъртък

17.00

11

Борис Димитров

25.03.2020

сряда

17.00

< Назад