Андрей Новаков

Дата на раждане:
07 юли 1988

Има магистърска степен по Право от Югозападен  университет "Неофит Рилски".  Завършил е бакалавър  „Публична администрация“ в Югозападен университет "Неофит Рилски"


Професия: Юрист


Позиция: Член на Европейския парламент. Комисия по Регионално развитие. Зам.-член в комисия по Бюджети и Комисия по Бюджетен контрол.


Член на ПП ГЕРБ от 2008г.