Борислав Борисов

Дата на раждане:
11 февруари 1972

Образование: магистър-фармацевт


Професионален опит: Член на Управителния съвет на Български фармацевтичен съюз.