д-р Румен Петров Генов

Дата на раждане:
15 септември 1965

Образование: Магистър по здравен мениджмънт.


Професионален опит: От 2015 е общински съветник от ПП ГЕРБ-Шумен.


От ноември 2007 е лекар – хирург в Онкохирургично отделение, функционален началник на отделение за профилактика, епидемиология и контрол на онкологичните заболявания в “Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД. Член на Българския лекарски съюз.