Димитър Николов Лазаров

Дата на раждане:
21 октомври 1954

Професия: Юрист


Народен представител от ПП ГЕРБ в 41-вото, 42-рото и 43-тото Народно събрание.


Председател на Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и  член на Комисия по правни въпроси в 44-тото Народно събрание.