Николина Панайотова Ангелкова

Дата на раждане:
30 ноември 1979

Образование: Магистър по Право от Университета за национално и световно стопанство; Завършила през 2010 г. програма за ръководни кадри „ Развитие на лидерски умения” в „Harvard Business School”- Бостън, САЩ.


Професионален опит: От 2002 г .- 2006 г. е председател на Асоциацията за правно развитие и юридически съветник в парламентарната Комисия на регионалната политика и благоустройството; От 2005 г,- 2007 г стажант в ГД ,,Околна среда" на Европейската комисия и съветник към ръководителя на българската делегация в групата на ЕНП в Европейския парламент, където е работила в областта на регионалното развитие,транспорта и околната среда; От 2005 г. - 2010 г Собственик на ,, Николова и партньори консулт",последователно е генерален директор на компанията ,,Херчеса България" ЕООД и управител ,, Хелектор България" ЕООД; 2010 -2011 г. е ръководител на звено ,,Контрол,комуникация и координация" към министура на регионалното развитие и благоустройството; От 2011 г. е член на УС на Агенция ,,Пътна инфраструктура,,


От 2014 г. до 2017 г. Министър на туризма